ETATSRAAD C.G. FILTENBORG OG HUSTRU MARIE FILTENBORG’S STUDIELEGAT

Formål ifølge fundats:

  1. Årlig støtte til Chr. IX’s Børnehjem i Aarhus;
  2. Studielegater til mindre bemidlede, kvalificerede studerende ved Aarhus Universitet;
  3. Studierejselegater til kvalificerede studerende ved Aarhus Universitet;
  4. Støtte til forskningen ved Aarhus Universitet.

Ansøgningsskema benyttes:

Kun ansøgningsskema fra hjemmesiden er gyldigt.

Det udfyldte og underskrevne ansøgningsskema indsendes som pdf-fil via denne websides ansøgnings formular:

Kan kun søges af enkeltpersoner.

Der skal vedhæftes indskrivningsbevis ved Aarhus Universitet.

Legatportionerne er varierende og fastsættes af bestyrelsen.

Ansøgningerne behandles på det årlige bestyrelsesmøde i maj måned.

Ansøgningsfrist:

  • Studielegat – 1. marts​
  • Rejselegat – 1. marts

Kontakt:

Der kan ikke ske telefonisk henvendelse. Kun skriftlig henvendelse til via vores e-mailadresse, info(erstat denne parantes med et @ tegn)filtenborg-studielegat.dk .